Nieuwsberichten Aktueel - Archief03-06-2020 - nieuwste update coronavirus
Hallo allemaal,

Zoals jullie wellicht hebben gehoord mogen we vanaf 1 juli weer gaan tafeltennissen als de situatie in de laatste week van juni nog steeds onder controle is.
Of wij als TTV Koningslust dan nog gaan beginnen of dat we wachten tot na de zomer moeten we nog ff bekijken.
We hebben 25 juni nog een informatieavond in het dorpshuis over de nieuwe regels en het gebruik van de Sprunk.
Hierna hebben hopelijk meer inzicht over hoe we verder kunnen met tafeltennis.
Dus na 25 juni krijgen jullie weer een update.
Hieronder nog de brief die we hebben ontvangen van de NTTB.

Namens het bestuur van TTV Koningslust
Peter Verhaegh
Onderwerp Datum Informatie naar aanleiding van de besluiten van het kabinet 29 mei 2020

Geachte verenigingsbestuurders,

U zult ongetwijfeld, net als wij, met spanning de berichtgeving van de afgelopen week hebben gevolgd of en wanneer tafeltennis binnen weer van start kan gaan. Ook al is dat onder aangepaste omstandigheden. Zoals u weet is de Nederlandse Tafeltennisbond samen met andere bonden en NOC*NSF in de bres gesprongen om te bewerkstelligen dat de binnensporten, sportscholen en sportkantines eerder dan 1 september weer actief kunnen worden. Wij kunnen met groot genoegen laten weten dat onder andere deze inspanningen ertoe hebben geleid dat de tafeltennisverenigingen per 1 juli a.s. hun deuren weer mogen openen. Dit geldt ook voor de sportkantines. Het openen van de accommodaties en sportkantines is essentieel voor het voortbestaan van veel verenigingen. Daarom is dit bijzonder goed nieuws voor onze leden en wij zijn daar erg gelukkig mee.

Daarnaast heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juni sporters tot en met 18 jaar tijdens het sporten weer spelcontact mogen hebben. Sporters ouder dan 18 jaar dienen wel op minstens 1,5 meter afstand te blijven. Vanaf 1 juli gelden dezelfde regels voor het binnen sporten.

NOC*NSF is blij dat de datum voor de binnensport naar voren is gehaald. Algemeen directeur Gerard Dielessen zegt: "We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport in de talloze binnensportaccommodaties die Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn. Wij hebben er een groot vertrouwen in dat de binnensport de accommodaties net als eerder al de buitensport, volledig conform de richtlijnen van het RIVM open zullen stellen.“

Voorwaarden:
De heropening per 1 juli kan alleen plaatsvinden als de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft. De overheid bepaalt dit definitief in de laatste week van juni.

Daarnaast moeten wij ons bij de opening van de accommodaties en tijdens de sportbeoefening uiteraard aan een aantal voorschriften houden en wij gaan in volle vaart aan de slag om de voorbereide protocollen voor u in een definitieve vorm te gieten. Zodra deze beschikbaar zijn, zullen we u hierover informeren. De sportkantines dienen zich bij opening te houden aan de horecavoorwaarden.


Voorzichtigheid geboden:
Wij zijn erg gelukkig met de informatie die wij u vandaag kunnen geven, maar wij vragen u ook om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Wanneer er per 1 juli een versoepeling volgt, betekent dat niet dat alles weer mag en kan. Wij drukken u dan ook op het hart om dit in de gaten te houden, hoezeer wij ons ook het enthousiasme van de leden kunnen voorstellen.

Graag verwijzen wij u naar het coronadossier op www.nttb.nl en naar het officiële bericht www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-ensport/documenten/publicaties/2020/05/26/afwegingskader-binnensport.

Bericht van de voorzitter Net als de vorige brieven wil ik eindigen met een paar persoonlijke woorden tot u. De afgelopen periode was een zware periode voor ons allen. Onzekerheid over onze gezondheid en die van onze naasten domineerde ons dagelijks bestaan. Dagelijks werden we overspoeld met nieuwe cijfers en informatie. Kon u het allemaal nog volgen? Ook konden we onze mooie sport niet meer beoefenen. Tafeltennis is naast bewegen ook elkaar ontmoeten. Delen van mooie en soms minder mooie dingen met elkaar. In de laatste weken kreeg ik mailtjes, telefoontjes en appjes van u met de vragen: “Wanneer mogen we weer starten? Kunnen we in september wel competitie spelen? Waarom de buitensporten wel en wij niet?”

Gelukkig er is nu duidelijkheid. We moeten nog even volhouden maar vanaf 1 juli kunnen we weer beginnen. Ik heb er zin in en u zeker ook! Ik wil eindigen met mijn wellicht bekende slogan: De NTTB zijn en blijven we samen.

Jan Simons Voorzitter van de Nederlandse Tafeltennisbond


08-05-2020 - laatste update coronavirus
Hallo allemaal,

Afgelopen woensdag zijn er nieuwe maatregelen bekend geworden betreffende het coronavirus.
Voor ons zou dit betekenen dat we op zijn vroegst op 1 september kunnen beginnen met tafeltennissen.
Het bestuur van de NTTB is, zoals hieronder te lezen, teleurgesteld en gaat kijken of er dit niet eerder kan.
Trouwens het dubbel toernooi van 25 mei gaat natuurlijk niet door
Als er weer nieuws is krijgen jullie dit te horen.

Namens het bestuur TTV Koningslust
Peter Verhaegh

Versoepeling maatregelen voor sport, maar niet voor binnensport
Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan pas van het slot voor tafeltennisverenigingen. Wedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek.
Voor tafeltennis een teleurstellende uitkomst. Wij sluiten ons dan ook aan bij de oproep van Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, om ons best te doen om de binnensport eerder dan 1 september te openen: “Wel hebben wij zorg om al die kinderen en jeugd die vóór de coronacrisis in al die gymzalen, dansscholen, fitnesscentra, sportscholen en andere binnensportaccommodaties zoals zwembaden wekelijks aan sport deden. Laten we hen niet vergeten en onze uiterste best doen om ook die sporten de ruimte te geven. Zou erg fijn zijn dat als de ontwikkelingen dat toelaten, de binnensportaccommodaties eerder dan 1 september hun deuren in ieder geval voor de jeugd van Nederland weer kunnen openen.”
Eerste reactie Jan Simons
Het bestuur van de NTTB gaat de nieuwe maatregelen en uitwerking daarvan bestuderen en komt dan met een reactie. Bondsvoorzitter Jan Simons reageerde woensdagavond tegenover TT Sport telefonisch teleurgesteld over de beslissing van het kabinet. Simons zei onder meer: “We gaan contact opnemen met NOC*NSF of we misschien eerder buiten kunnen sporten. Tafeltennis is een sport die je op 1.5 meter kunt beoefenen en spelers kunnen thuis douchen. De beslissing valt me tegen en dan druk ik me voorzichtig uit. Het zal ook heel zwaar zijn voor verenigingen om tot 1 september de deuren te moeten sluiten.” We staan klaar voor onze verenigingen en houden de ontwikkelingen in de gaten. We werken met man en macht aan oplossingen.”


25-03-2020 - weer nieuwe maatregelen coronavirus
Corona: afdelingscompetities beindigd en overige besluiten n.a.v. corona
Per E-mail en internet zijn de verenigingen al genformeerd over gevolgen van corona voor het tafeltennis. Hieronder volgt hierover aanvullende informatie / update specifiek betreffend de Limburgse Tafeltennisverenigingen.

Competitie
Alle competitiewedstrijden, zowel de op zaterdag als door de week, zijn afgelast. De competities zijn daarmee per direct beindigd.
Er worden geen kampioenen benoemd. Er vind geen promotie- en/of degradatie plaats.
De werkgroep competitie beraadt zich over de manier waarop de competities in het najaar gespeeld worden. Hierbij zal zorgvuldigheid boven snelheid gaan. De werkgroep zal de maand april gebruiken om goed de consequenties van diverse keuzes in kaart te brengen. Aan de hand daarvan zal er in april (eind april?) een voorstel worden gedaan.
Toernooien
Alle landelijke toernooien tot 1 augustus zijn afgelast.
Binnen de afdeling zijn de toernooien tot en met 6 april afgelast. Ook is Best of 21 afgelast
De afgelastingen betreffen o.a.:
Het (B)-Jeugdranglijsttoernooi in Hoorn (28 en 29 maart)
Table Stars the Battle Limburg (5 april)
De Nederlandse Jeugdkampioenschappen in Nijmegen (9 en 10 mei)
Table Stars the Battle Nederland (30 mei)
De Finale Nationale Jeugdmeerkampen in Panningen (6 en 7 juni)
Het B-ranglijstkwalificatietoernooi in Aalsmeer (13 juni)
Best of 21 in Weert (21 juni)
De NTTB Jeugdcup op Papendal (4 en 5 juli)
Voor de toernooien in de periode 6 april tot en met 30 juni moet nog een definitieve keuze worden gemaakt. Hiervoor worden de maatregelen van het kabinet van komende week afgewacht.
Bijeenkomsten
Tot 1 augustus zijn alle landelijke bijeenkomsten afgelast. Dit betreft o.a. :
Jaarlijkse Parasport bijeenkomst in Nieuwegein (28 maart)
Bondsraadsvergadering in Nieuwegein (27 juni)
De algemene ledenvergadering van de afdeling Limburg (8 juli) zal worden verplaatst. De nieuwe datum is nog niet bekend.
Alle overleggen vinden momenteel online / digitaal plaats.
Verenigingsactiviteiten
De verenigingsactiviteiten (waarbij sociale contacten plaatsvinden) dienen in ieder geval tot 6 april geen doorgang te vinden. Maatregelen voor de periode vanaf 6 april worden komende week verwacht.

brief voorzitter hoofdbestuur NTTB, Jan Simons

Brief van de Voorzitter
Beste leden, verenigingsbestuurders en afdelingsbestuurders,

In ons bericht van 12 maart jl. en de daaropvolgende dagen hebben wij de afdelingsbesturen en de voorzitters en secretarissen van uw vereniging genformeerd dat het Hoofdbestuur het besluit heeft genomen om de landelijke competities tot en met 6 april stop te zetten en de accommodaties tot en met 6 april te sluiten. Wij volgden hierin de richtlijnen van NOC*NSF en het RIVM. Deze besluiten zijn door alle afdelingen overgenomen.

Inmiddels zijn door het kabinet nieuwe maatregelen genomen die rechtstreeks gevolgen hebben voor ons als bond en voor u als afdelingen, verenigingen en leden. Het Hoofdbestuur is vandaag (dinsdag 24 maart red.) (digitaal) bij elkaar gekomen en heeft in de lijn met de eerdere besluiten en de gegeven adviezen de volgende besluiten genomen:

De landelijke voorjaarscompetitie wordt beindigd. In de landelijke seniorencompetities volgt geen promotie naar /degradatie uit de verschillende klassen en evenmin van en naar de afdelingsklassen. Deze voorjaarscompetitie wordt geen finale gehouden voor het behalen van het landskampioenschap dames, heren en jeugd. In september zal de landelijke seniorencompetitie met de indelingen van de voorjaarscompetitie 2020 in zijn geheel opnieuw worden gespeeld. Uiteraard mogen wel teamwijzigingen worden aangebracht en spelers worden toegevoegd. Voor de eredivisies en 1e divisie en de landelijke jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.
Wij gaan ervan uit dat de afdelingen deze lijn zullen volgen voor de afdelingscompetities;

Alle door de NTTB of onder auspicin van de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vr 1 augustus 2020 komen te vervallen;
Het Topsportstatuut wordt tot 1 augustus 2020 buiten werking gesteld (toelichting: dit betreft met name de selecties voor internationale toernooien);
In lijn met de eerdere berichtgeving worden de accommodaties gesloten tot 1 juni 2020;
Afdelings Leden Vergaderingen (ALVs) worden niet gehouden. Het Hoofdbestuur zal een verzoek tot toestemming indienen bij de leden van de Bondsraad om de ALVs van de afdelingen te mogen verzetten tot een datum n 1 juni 2020;
Als verenigingen in financile problemen komen door het achterblijven van inkomsten kunnen ze het Hoofdbestuur verzoeken om de kwartaalcontributies van het 2e en 3e kwartaal pas later in het 4e kwartaal te betalen.
Wij realiseren ons als Hoofdbestuur dat u, als afdeling en vereniging maar niet in de laatste plaats u als lid, behoorlijk worden getroffen door de maatregelen zoals ze op dit moment worden genomen door het kabinet. Maar ze zijn onvermijdelijk en moeten ervoor zorgen dat we op termijn weer verder kunnen met onze mooie sport. Het Hoofdbestuur doet ook een nadrukkelijke oproep aan de leden om hun contributie, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, te blijven voldoen. Uw vereniging heeft het vaak door het wegvallen van barinkomsten en overige inkomsten toch al moeilijk genoeg.

Tenslotte nog enkele woorden van mij persoonlijk als voorzitter van onze bond aan u.

Het motto van de NTTB is al een aantal jaren: De NTTB dat zijn wij samen. Dit motto heeft wat mij betreft in deze periode een bijzondere betekenis. Juist nu, op de momenten waarop het virus grote invloed heeft op onze gezondheid, de economie en niet in de laatste plaats op onze manier van leven.

We kunnen op verschillende manieren betekenis geven aan het bovenstaande motto door in deze periode wat extra aandacht te hebben voor elkaar. Bel, app, mail of schrijf een kaartje of brief aan je teamgenoten, of dat lid waarvan je weet dat hij of zij over weinig persoonlijke contacten beschikt of het gewoon moeilijk heeft. Wissel leuke herinneringen uit en bedenk met elkaar mogelijkheden waarop je wel met elkaar dingen samen kan doen. Onze sport leent zich voor vele alternatieve vormen en spelvormen. Ik zie op de verschillende social media al voorbeelden voorbijkomen.

Respecteer de maatregelen van het kabinet en blijf gezond, zodat we na het voorbijgaan van deze crisis weer met elkaar kunnen genieten van onze mooie sport en van elkaar.Want: DE NTTB ZIJN EN BLIJVEN WE SAMEN.

Namens het Hoofdbestuur van de

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Jan Simons

Uw Voorzitter

16-03-2020 - nieuwe maatregelen coronavirus
Hallo allemaal,

Sinds gisteren zijn er weer nieuwe maatregelen genomen door de overheid.
Voor TTV Koningslust betekent dit dat alle wedstrijden en trainingen vervallen tot 6 april.
Hieronder het bericht van de NTTB.
Als er nieuwe informatie is laten we dat zo snel mogelijk weten.

Namens het bestuur TTV Koningslust
Peter Verhaegh


Aan de verenigingen (gehele bestuur en wedstrijdsecretarissen), competitieleiders van de landelijke- en afdelingscompetities,
landelijke functionarissen, Hoofdbestuur en personeel van de Nederlandse Tafeltennisbond.
(Gezien het belang van deze informatie hebben wij ervoor gekozen het bericht rechtstreeks aan verenigingsfunctionarissen toe te zenden.)Geachte dames en heren,

Onder verwijzing naar de persconferentie van hedenmiddag, die u ongetwijfeld in groten getale gevolgd zult hebben, bevestigen wij u hierdoor dat wij de daarin door de overheid aangegeven maatregelen en de verlenging tot 6 april van de reeds uitgevaardigde maatregelen uiteraard zullen volgen.
Ook de sportkoepel NOC*NSF conformeert zich aan deze maatregelen en vraagt de sportbonden om hun leden te verzoeken per direct alle trainings- en wedstrijdlocaties tot in ieder geval 6 april te sluiten. Het Hoofdbestuur vraagt u om uw medewerking om ook deze maatregel te volgen om er alles aan te doen om verspreiding van en/of besmetting met het virus te voorkomen.

Wij verwijzen u voor een overzicht van alle maatregelen en nadere informatie naar de pagina van het RIVM www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport en pagina 105 van Teletekst nos.nl/teletekst#105.

Wij begrijpen dat de nieuwe maatregelen een grote weerslag op uw dagelijkse leven en sportieve activiteiten hebben. Wij vertrouwen er echter ook op dat u begrip heeft voor de maatregelen en hopen dat u en uw familie niet getroffen zullen worden door dit virus. Laten wij gezamenlijk alles in het werk stellen om deze crisis, die ons gehele land hard treft, te doorstaan.


Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond,

Jan Simons
voorzitter


13-03-2020 - nieuwe maatregelen wegens coronavirus
Beste leden,

Zoals jullie waarschijnlijk vernomen hebben zijn gisteren in Nederland verregaande maatregelen genomen vanwege het coronavirus.
Als TTV Koningslust volgen wij vanaf 13 maart de adviezen op van RIVM, NTTB en NOC*NSF.

Voor onze vereniging betekent dit dat er tot en met 31 maart alle wedstrijden en trainingen zijn afgelast.
Wat er hierna gebeurt is nu nog onduidelijk.

Het zijn ingrijpende maatregelen maar de gezondheid gaat boven alles.

Wanneer er nieuwe informatie is van de NOC*NSF of NTTB dan laten we jullie dat zo snel mogelijk weten via de mail.

Namens het bestuur TTV Koningslust
Peter Verhaegh


Hieronder volgen nog de adviezen van NOC*NSF

Bericht NOC*NSF:
De Nederlandse sportwereld ligt de komende weken stil. Sportkoepel NOC*NSF adviseert donderdag haar leden alle evenementen, zowel in de profwereld als de amateurwereld, niet door te laten gaan. De reden is de uitbraak van het coronavirus en de nieuwe maatregelen die donderdag in Nederland zijn aangekondigd.
Naast de sportwedstrijden zelf is het beter ook alle andere clubbijeenkomsten in de sportwereld uit te stellen, aldus NOC*NSF. Daar vallen trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook onder.
Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund. Wat aan het begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, geldt nu tot en met 31 maart voor heel Nederland, aldus de sportkoepel.


12-03-2020 - Geen competitiewedstrijden wegens coronavirus
De NTTB volgt het advies van NOC*NSF rondom de perikelen omtrent het coronavirus. Het Hoofdbestuur heeft daarom donderdag besloten om alle landelijke competities tot en met 31 maart stil te leggen. In het verlengde daarvan adviseert het Hoofdbestuur de afdelingscompetitieleiders dringend om eveneens de afdelingscompetities tot en met 31 maart stil te leggen. Dit geldt ook voor oefen-en trainingswedstrijden.

30-01-2020 - Jaarvergadering 12 februari 2020
De Jaarvergadering is op 12 februari 2020.
Aanvang 20.00 uur in De Sprunk.

15-12-2019 - uitslagen clubkampioenschappen 2019
Na vele mooie en spannende wedstrijden zijn Hay Janssen en Leo Vullings clubkampioen geworden.
Vooral bij de recreanten was het spannend.In de laatste partij werd in een onderling duel tussen Leo en Jos wie er kampioen zou worden. Leo wist te winnen in 5 games.
Bij de senioren maakte Jamy zijn debuut. Ondanks zijn laatste plaats speelde hij toch mooie wedstrijden.

Uitslag senioren:
1 Hay Janssen
2 Aukje van Dommelen
3 Ger Bos
4 Peter Verhaegh
5 Jeroen Thijssen
6 Tom van Vulpen
7 Jamy Roulaux

Uitslag recreanten:
1 Leo Vullings
2 Jos Berkers
3 Ans Smits
4 John Jeuken
5 Ellen Hoogenboom
6 Jacques Berkers
7 Jo Smits


01-12-2019 - clubkampioenschappen 2019
De clubkampioenschappen 2019 worden op zaterdag 14 december gehouden.
Bij zowel de senioren als de recreanten doen er 7 spelers mee.
Aanvang 14.00 uur

22-04-2019 - GEEN Trainingen mogelijk
I.v.m. vloeronderhoud,
zal de Gymzaal niet gebruikt kunnen worden:
van dinsdag 7 mei t/m zondag 19 mei.

09-03-2019 - Wedstrijd 7060 = afgelast
In Koningslust is as maandag geen Gymzaal beschikbaar,
ivm met onvoorzien herstelwerk aan de vloer.
Wedstrijd 7060 Koningslust 2 -TTC 3 kan daarom niet doorgaan.


09-02-2019 - Trainen op 11 t/m 18 febuari
Zoals de meeste leden al weten,
is de gymzaal komende week beperkt bruikbaar
wegens carnavalsactiviteiten in de weekenden.
Maandag 11 februari trainen de senioren wel van 19.15 tot 20.45 uur.
De recreanten trainen niet.
Donderdag 14 februari wordt er niet getraind.
Vanaf maandag 18 februari is alles weer normaal.26-01-2019 - Recreanten toernooi Fortus
Op vrijdagavond 25 januari jl namen Ellen Hoogenboom,
Ans Smits en Jacques Berkers deel aan het recreanten toernooi van Fortus in Panningen.
Ans en Ellen belandden na de Poule in de Troostronde van de B-klas. Ans werd daar in de 1e ronde uitgeschakeld.
Jacques ging door naar de hoofdronde van de C-klas.
Ellen en Jacques werden beide in de halve finale uitgeschakeld.


07-01-2019 - Jaarvergadering op 6 februari
Onze TTV Jaarvergadering vindt plaats op woensdagavond,
6 februari 2019.

10-12-2018 - uitslagen clubkampioenschappen 2018
uitslagen clubkampioenschappen 2018
Na vele spannende wedstrijden
zijn Bjorn Peeters en Jos Berkers clubkampioen 2018 geworden.

Senioren:
1 Bjorn Peeters
2 Aukje van Dommelen
3 Ger Bos
4 Lieke Lormans-Lemmen
5 Peter Verhaegh
6 Tom van Vulpen

Recreanten:
1 Jos Berkers
2 Leo Vullings
3 Ans Smits
4 Ellen Hoogenboom
5 John Jeuken
6 Jacques Berkers
7 Jo Smits


30-10-2018 - Training donderdag 1 november
De Training van as donderdag 1 november,
is verzet naar 'smiddags,
van 14.30 tot 16.00 uur.
E.e.a. ivm de voorbereiding voor het Fanfare concert.

21-10-2018 - clubkampioenschappen 2018
De clubkampioenschappen 2018 worden gehouden op zaterdag 8 december

18-10-2018 - Wiel Joosten overleden
Op 15 oktober jl. overleed Wiel Joosten,
medeoprichter en erelid van TTV Koningslust.
Wiel werd 77 jaar.
Er is in kleine kring afscheid genomen.
Correspondentie adres:
Familie Joosten-Vanlier,
Laagheide 3a,
5981 NR Panningen.


08-08-2018 - Trainingen starten maandag 13 augustus.
Maandag 13 augustus
beginnen onze trainingen weer.
Door de hitte van afgelopen dagen was dit uitgesteld.

13-06-2018 - Rabobank Clubkas Campagne
Donderdag 7 juni was de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne bij de voetbalvereniging.
Dit leverde onze vereniging het mooie bedrag op van 247,52.
Iedereen bedankt die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

22-01-2018 - Jaarvergadering 7 februari
De Jaarvergadering van TTV Koningslust is op woensdag 7 februari 2018.
Aanvang 20.00 uur in De Sprunk.

13-01-2018 - Carnaval in Gymzaal
In de periode van vrijdagmiddag 19 januari
t/m maandagmorgen 29 januari
maken De Brookhazen gebruik van de gymzaal.
De versiering blijft hangen en
de platen blijven op de vloer liggen.

25-12-2017 - Fijne feestdagen & een succesvol 2018
Wij wensen alle leden en familie
Fijne feestdagen &
een gezond en succesvol 2018.

10-12-2017 - Uitslagen clubkampioenschappen 2017
Zaterdag 9 december werden de clubkampioenschappen gehouden voor zowel de senioren als recreanten.
Bij beiden werd er een 5 kamp gespeeld met 1 verschil.
De recreanten speelden 1x best of 5 terwijl de senioren 1x best of 3 en 1x best of 5 speelden.
Bij de recreanten werd Jos Berkers wederom clubkampioen met maar 1 game verlies.
Ans Smits werd verrassend 2e vooral omdat zij met 3-2 won van Leo Vullings.
Leo werd hierdoor 3e. Jo Smits behaalde de 4e plaats omdat hij in 5 games won van John van Mullekom.
Bij de senioren werd Hay Janssen zoals verwacht clubkampioen.
Ook hij verloor maar 1 game maar dan in 8 wedstrijden.
Frank Schers ondanks punten verlies onderweg 2e, ook omdat hij 2x won van Lieke.
Lieke Lormans-Lemmen behaalde de 3e plaats met goed spel.
Peter Verhaegh werd 4e met zijn gebruikelijke ups en downs.
Tom van Vulpen deed voor de 1e keer mee en speelde verdienstelijk met enkele gewonnen games.

05-11-2017 - clubkampioenschappen op 9 december
Beste clubleden,
Op zaterdag 9 december worden de clubkampioenschappen gehouden,
met aansluitend de feestavond.
Graag voor zondag 12 november doorgeven aan Peter Verhaegh
of je meedoet aan de clubkampioenschappen en/of de feestavond.


20-08-2017 - Trainingen weer op vertrouwde tijdstip
Vanaf komende maandag gaan we op de maandag weer trainen in 2 groepen.
19.15 20.45 uur senioren
20.45 22.15 uur recreanten


06-08-2017 - Start trainingen op maandag 7 aug.
Maandag 7 augustus beginnen we weer met trainen.
Op de maandag eerst nog met zn allen om 19.30 uur.
Donderdags gewoon om 19.00 uur.


28-06-2017 - De competitiedata najaar 2017 zijn bekend.
De competitiedata zijn:
September: 16 23 - 30
Oktober: 7 - 28
November: 4 11 18 25
December: 2

Extra:
9 september,
14 en 21 oktober,
9 december

Dringend advies bij verzoek tot verzetten van een wedstrijd:
Ga eerst met je teamgenoten in gesprek,
kom gezamenlijk tot een gewenste datum en
geef zsm Peter Verhaegh die datum door.
Ga geen wedstrijd verzetten,
zonder Peter Verhaegh daarvan kennis te geven.


09-02-2017 - Er zijn nieuwe fotos!
Er zijn nieuwe foto's ge-upload van de huldiging
van de jubilarissen Jos Berkers en Aukje van Dommelen.

01-02-2017 - Herinnering Jaarvergadering 8 februari 20.00 uur
Herinnering:
Jaarvergadering in de Sprunk,
op 8 februari om 20.00 uur

02-01-2017 - Voorspoedig 2017 gewenst
TTV Koningslust wenst iedereen
een voorspoedig en gezond 2017 toe.

18-12-2016 - Uitslagen clubkampioenschap
Recreanten:
1e Jos Berkers
2e Leo Vullings
3e Ans Smits
4e John Jeuken
5e Jacques Berkers
6e John van Mullekom
7e Jo Smits

Senioren:
1e Hay Janssen
2e Frank Schers
3e Lieke Lemmen
4e Aukje van Dommelen

Op de aansluitende feestavond,
was het gezellig tot in de kleine uurtjes.

08-12-2016 - De jaarvergadering = 8 feb 2017
De jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 8 februari 2017 om 20.00 uur.

14-10-2016 - Clubkampioenschap is op zaterdag 17 december
Clubkampioenschappen van Senioren en Recreanten
is dit jaar
op zaterdag 17 december.
Details volgen nog.

11-09-2016 - TTV Receptie is geslaagd.
TTV Koningslust heeft,
op 10 september 2016,
haar 50 jarig bestaan gevierd.
De receptie was goed bezocht
door verenigingen en oud-leden.
Enkele foto's staan inmiddels in het fotoalbum.